Dette spørgeskema kan ikke sendes
det er kun for at se spørgsmålene før udfyldelse af det rigtige skema :-)

 

Spørgeskema

Spørgsmål om din ansættelse og uddannelse

Hvilken funktion har du i Huset Venture?

 

Hvilken ordning er du ansat under? 

Hvad er dit højeste uddannelsesniveau?

Skriv hvad

 

Er din leder ansat i fleksjob? (Hvis du er i tvivl, så spørg din leder) 

Spørgsmål om dit arbejde

Min nærmeste chef leder mig hensigtsmæssigt i forhold til min arbejdsevne


 

Jeg bruger mine faglige færdigheder (det jeg har lært via uddannelse, arbejde eller fritid) i mit nuværende arbejde


 

Mine erhvervsmæssige ressourcer (hvordan og hvor meget jeg kan arbejde) bliver anvendt i mit nuværende arbejde


Kommentar

 

Jeg føler mig motiveret i mit arbejde


 

Det er vigtigt for mig at være en del af arbejdsmarkedet


 

Det er vigtigt for mig at være en del af et arbejdsfællesskab


 

Det er motiverende for min arbejdsdag, at de fleste af mine kolleger er ansat i fleksjob


 

Det sociale fællesskab i Huset Venture motiverer mig i min arbejdsdag


 

Spørgsmål om skånebehov

Min leder tager de nødvendige hensyn til mine registrerede skånebehov


 

Jeg tager vare på mine egne registrerede skånebehov


 

Jeg tager hensyn til mine kollegers registrerede skånebehov (i det omfang jeg kender til deres skånebehov)


 

Her er du velkommen til at skrive kommentarer

 

Dette spørgeskema kan ikke sendes
det er kun for at se spørgsmålene før udfyldelse af det rigtige skema :-)